Programaciones curso 2021-2022

Acústica aplicada á composición

Acústica Xeral

Análise aplicado a composición I

Análise aplicado a composición II

Análise aplicado a composición III

Análise aplicado a composición IV

Análise aplicado a dirección I

Análise aplicado a dirección II

Análise aplicado a dirección III

Análise aplicado a dirección IV

Análise contemporánea I

Análise contemporánea II

Análise contemporánea III

Análise contemporánea IV

Análise da música dos séculos XX-XXI (I)

Análise da música dos séculos XX-XXI (II)

Análise I Bilingüe (2021-22).

Análise I

Análise II Bilingüe (2021-22).

Análise II

Análise III Bilingüe (2021-22).

Análise III

Análise IV Bilingüe (2021-22).

Análise IV

Composición I

Composición II

Composición III

Composición IV

Composición para a imaxe I

Composición para a imaxe II

Composición V

Composición VI

Composición VII

Composición VIII

Conxunto I (composición)

Conxunto I (dirección)

Conxunto II (composición)

Conxunto II (dirección)

Harmonía e Contrapunto III

Harmonía e Contrapunto IV

Harmonía e contrapunto I

Harmonía e contrapunto II

Harmonía e ctpto. apl. Composición I

Harmonía e ctpto. apl. Composición II

Harmonía e ctpto. apl. Composición III

Harmonía e ctpto. apl. Composición IV

Harmonía e ctpto. apl. Dirección I-II

HC_2021_EN

Instrumentación apl. Dirección I

Instrumentación apl. Dirección II

Instrumentación apl. Dirección III

Instrumentación apl. Dirección IV

Instrumentación I-VIII

OPT Música contemporánea para instrumentistas I

OPT Música contemporánea para instrumentistas II

OPT O estudo de gravación persoal I

OPT O estudo de gravación persoal II

Pedagoxía e didáctica Composición

Redución partituras apl. DIrección I

Redución partituras apl. DIrección II

Redución partituras apl. DIrección III

Redución partituras apl. DIrección IV

Redución partituras apl. DIrección V

Redución partituras apl. Dirección VI

Redución partituras aplicada composicion I

Redución partituras aplicada composicion II

Taller de composición I

Taller de composición II

Taller de composición III

Taller de composición IV

Técnicas compositivas apl. á dirección I

Técnicas compositivas apl. á dirección II

Técnicas compositivas contrapuntísticas I

Técnicas compositivas contrapuntísticas II

Tecnoloxías aplicadas á composición I

Tecnoloxías aplicadas á composición II

Tecnoloxías aplicadas á composición III

Tecnoloxías aplicadas á composición IV

Tecnoloxías aplicadas á composición V

Tecnoloxías aplicadas á composición VI

Tecnoloxías aplicadas á composición VII

Tecnoloxías aplicadas á composición VIII

Tecnoloxías para a música I

Tecnoloxías para a música II

Tecnoloxías xeral III

TFE-Composición

Adestramento auditivo de Jazz I-II

Análise de jazz I

Análise de jazz II

Análise de jazz III

Análise de jazz IV

Baixo eléctrico I

Baixo eléctrico II

Baixo eléctrico III

Baixo eléctrico IV

Baixo eléctrico V

Baixo eléctrico VI

Baixo eléctrico VII

Baixo eléctrico VIII

Batería 2º instrumento I-II

Batería 2º instrumento III-IV

Batería I-II

Batería III-IV

Batería VII-VIII

Batería V-VI

Composición e arranxos I

Composición e arranxos II

Composición e arranxos III

Composición e arranxos IV

Conxunto I-II

Conxunto III-IV

Conxunto VII-VIII

Conxunto V-VI

Dirección de Big Band

Harmonía de Jazz I-II

Harmonía de Jazz III-IV

Historia do Jazz I-II

Jazz-Contrabaixo I-II

Jazz-Contrabaixo III-IV

Jazz-Contrabaixo VII-VIII

Jazz-Contrabaixo V-VI

Jazz-Guitarra I

Jazz-Guitarra II

Jazz-Guitarra III

Jazz-Guitarra IV

Jazz-Guitarra V

Jazz-Guitarra VI

Jazz-Guitarra VII

Jazz-Guitarra VIII

Jazz-Piano I

Jazz-Piano II

Jazz-Piano III

Jazz-Piano IV

Jazz-Piano V

Jazz-Piano VI

Jazz-Piano VII

Jazz-Piano VIII

Jazz-Saxofón I-II

Jazz-Saxofón III-IV

Jazz-Saxofón VII-VIII

Jazz-Saxofón V-VI

Jazz-Trombón I-II

Jazz-Trombón III-IV

Jazz-Trombón VII-VIII

Jazz-Trombón V-VI

Jazz-Trompeta I-II

Jazz-Trompeta III-IV

Jazz-Trompeta VII-VIII

Jazz-Trompeta V-VI

OPT Coro Jazz, Gospe, Pop I-II

Orquestra de Jazz I-II

Orquestra de Jazz III-IV

Orquestra de Jazz VII-VIII

Orquestra de Jazz V-VI

Pedagoxía e didáctica instrumental-Jazz

Técnicas de control emocional e corporal

Teoría e práctica da improvisación I-II

Teoría e práctica da improvisación III-IV

Teoría e práctica da improvisación VII-VIII

Teoría e práctica da improvisación V-VI

TFE-Jazz

CLARINETE

Clarinete I

Clarinete II

Clarinete III

Clarinete IV

Clarinete V

Clarinete VI

Clarinete VII

Clarinete VIII

Historia dos instrumentos-Clarinete

Instrumento principal VI-Clarinete

PedagoxÍa e didáctica instrumental-Clarinete

Rep. orquestral I-Clarinete

Rep. orquestral II-Clarinete

Rep. orquestral III-Clarinete

Rep. orquestral IV-Clarinete

Rep. orquestral V-Clarinete

Rep. orquestral VI-Clarinete

TCECORP-Clarinete

FAGOT

Fagot III-IV

Fagot VII

Fagot VIII

Fagot V-VI

Fagot-I-II

Historia dos instrumentos Fagot

Pedagoxía e didáctica instrumental-Fagot

Repertorio orquestral III Fagot

Repertorio orquestral I-II Fagot

Repertorio orquestral IV Fagot

Repertorio orquestral V-VI Fagot

TCECORP-Fagot

FLAUTA

Frauta I

Frauta II

Frauta III

Frauta IV

FRAUTA.V.21.22

FRAUTA.VI.21.22

FRAUTA.VII.21.22

FRAUTA.VIII.21.22

Historia dos instrumentos-Frauta

Pedagoxía e didáctica instrumental-Frauta

Repertorio orquestral I Frauta

Repertorio orquestral II Frauta

Repertorio orquestral III Frauta

Repertorio orquestral IV Frauta

Repertorio orquestral V Frauta

Repertorio orquestral VI Frauta

Técnicas de control emocional e corporal-Frauta

OBOE

Historia dos instrumentos-Óboe

Oboe I

Oboe II

Oboe III

Oboe IV

Oboe V

Oboe VI

Oboe VII

Oboe VIII

Pedagoxía e didáctica instrumental-Óboe

Repertorio orquestral III-Óboe

Repertorio orquestral II-Óboe

Repertorio orquestral I-Óboe

Repertorio orquestral IV-Óboe

Repertorio orquestral VI-Óboe

Repertorio orquestral V-Óboe

SAXOFÓN

Historia dos instrumentos-Saxofón

OPT Práctica, creación e didáctica da música actual I

OPT Práctica, creación e didáctica da música actual II

Pedagoxía e didáctica instrumental-Saxofón

Repertorio orquestral III-Saxofón

Repertorio orquestral II-Saxofón

Repertorio orquestral I-Saxofón

Repertorio orquestral IV-Saxofón

Repertorio orquestral VI-Saxofón

Repertorio orquestral V-Saxofón

Saxofón I

Saxofón II

Saxofón III

Saxofón IV

Saxofón V

Saxofón VI

Saxofón VII

Saxofón VIII

Técnicas de control emocional e corporal-Saxofón

TFE VENTO MADEIRA

TFE-Vento Madeira

OPTATIVA

Coro galego I-II

Conservatorio Superior de Música da Coruña
 
981141295 

Diseño Web GVT GALLEGA S.L © 2021. All Rights Reserved