Programaciones curso 2023/2024

CONTRABAIXO

Contrabaixo I-II Contrabaixo V-VI Hª instrumentos-Contrabaixo Programa aula Contrabaixo Repertorio orquestral I-II Contrabaixo Repertorio orquestral V-VI Contrabaixo

VIOLA

Tale two instruments-Viola OBRAS OBRIGADAS VIOLA Pedagoxía e didáctica instrumental-Viola Repertorio orquestral I-II Viola Repertorio orquestral III-IV Viola Repertorio orquestral V-VI Viol,a Viiola V-VI Viola I-II Viola III-IV Viola VII-VIII Obras obrigadas Viola  Anexo-obras-MH-Viola ANEXO obras matricula honra Viola

FIDDLE

Historia dos instrumentos-Violín Pedagoxía e didáctica instrumental-Violín Violín I-II Violín V-VI Violín segundo instr. Pedagoxía Violín Inst. ppal. Pedagoxía III-IV Violín III-IV Violín VII Repertorio orquestral V-VI Violín Repertorio orquestral III-IV Violín Repertorio orquestral I-II Violín Violín VIII

CELLO

Anexo I obras obligadas vclo Pedagoxía e didáctica instrumental-Violonchelo Hª dos instrumentos-Violonchelo Repertorio orquestral I -Violonchelo Repertorio orquestral V-Violonchelo Repertorio orquestral IV-Violonchelo Repertorio orquestral III-Violonchelo Repertorio orquestral II-Violonchelo Repertorio orquestral VI-Violonchelo Violonchelo VII-VIII Violonchelo V-VI Cello III-IV Violonchelo I-II

TFE CORDA

PROGRAMACIÓN TFE CORDA 2324

TCCORP

Tcecorp-Corda fretada

LECTURA A VISTA

Lectura a 1ª vta. e transp. I-II Corda fretada

MATRICULA DE HONOR

ANEXO matrícula honra CTBO 23 24 ANEXO obras matricula honra VLN 23 24 ANEXO obras matrícula honra VLA 23 24 ANEXO obras matrícula honra VCLO 23 24

Adestramento auditivo e vocal I-II 23-24 Análise de jazz I 23-24 Análise de jazz II 23-24 Análise de jazz III 23-24 Análise de jazz IV 23-24 Baixo eléctrico I 23-24 Baixo eléctrico II 23-24 Baixo eléctrico III 23-24 Baixo eléctrico IV 23-24 Baixo eléctrico V 23-24 Baixo eléctrico VI 23-24 Baixo eléctrico VII 23-24 Baixo eléctrico VIII 23-24 Batería I 23-24 Batería II 23-24 Batería III 23-24 Batería IV 23-24 Batería V 23-24 Batería VI 23-24 Batería VII 23-24 Batería VIII 23-24 Composicion e arranxos I 23-24 Composición e arranxos II 23-24 Composición e arranxos III 23-24 Composicion e arranxos IV 23-24 Contrabaixo de Jazz I-II 23-24 Contrabaixo de Jazz III-IV 23-24 Contrabaixo de Jazz V -VI 23-24 Contrabaixo de Jazz VII-VIII 23-24 Conxunto de Jazz I 23-24 Conxunto de Jazz II 23-24 Conxunto de Jazz III 23-24 Conxunto de Jazz IV 23-24 Conxunto de Jazz V 23-24 Conxunto de Jazz VI 23-24 Conxunto de Jazz VII-VIII 23-24 Dirección de big-band 23-24 Guitarra electrica I 23-24 (WEB) Guitarra electrica II 23-24 (WEB) Guitarra electrica III 23-24 (WEB) Guitarra electrica IV 23-24 (WEB) Guitarra electrica V 23-24 (WEB) Guitarra electrica VI 23-24 (WEB) Guitarra electrica VII 23-24 (WEB) Guitarra electrica VIII 23-24 (WEB) Harmonía de jazz I-II 23-24 Harmonía de jazz III-IV 23-24 Historia do Jazz I-II 23-24 Orquestra de jazz I 23-24 Orquestra de jazz II 23-24 Orquestra de jazz III 23-24 Orquestra de jazz IV 23-24 Orquestra de jazz V 23-24 Orquestra de jazz VI 23-24 Orquestra de jazz VII 23-24 Orquestra de jazz VIII 23-24 Pedagoxía e didáctica instrumental 23-24 Piano de jazz I 23-24 Piano de jazz II 23-24 Piano de jazz III 23-24 Piano de jazz IV 23-24 Piano de jazz V 23-24 Piano de jazz VI 23-24 Piano de jazz VII 23-24 Piano de jazz VIII 23-24 Saxofón de jazz I-II 23-24 Saxofón de jazz III-IV 23-24 Saxofón de jazz V-VI 23-24 Saxofón de jazz VII-VIII 23-24. Segundo instrumento batería I 23-24 Segundo instrumento batería II 23-24 Técnicas de control emocional e corporal 23-24 Teoría e práctica da improvisación I-II 23-24 Teoría e práctica da improvisación III-IV 23-24 Teoría e práctica da improvisación V-VI 23-24 Teoría e práctica da improvisación VII-VIII 23-24 TFE jazz 23-24 Trombón de jazz I-II 23-24 Trombón de jazz III-IV 23-24 Trombón de jazz V-VI 23-24 Trombón de jazz VII-VIII 23-24 Trompeta de jazz I-II 23-24 Trompeta de jazz III-IV 23-24 Trompeta de jazz V-VI 23-24 Trompeta de jazz VII-VIII 23-24

CLARINETE

Clarinete I Clarinete II Clarinete III Clarinete IV Clarinete V Clarinete VI Clarinete VII Clarinete VIII Historia dos instrumentos-Clarinete Instrumento principal I – Clarinete (Pedagoxía) Instrumento principal II – Clarinete (Pedagoxía) Instrumento principal III – Clarinete. (Pedagoxía)pdf Instrumento principal IV – Clarinete (Pedagoxía) Repertorio orquestral I-Clarinete Repertorio orquestral II-Clarinete Repertorio orquestral III-Clarinete Repertorio orquestral IV-Clarinete Repertorio orquestral V-Clarinete Repertorio orquestral VI-Clarinete TCECORP – Clarinete

FAGOT

Fagot I-II Fagot III-IV Fagot V-VI Fagot VIII Fagot-VII Historia dos Instrumentos-Fagot Pedagoxía e didáctica instrumental-Fagot Repertorio Orquestal I-II Fagot Repertorio Orquestal III-Fagot Repertorio Orquestal IV-Fagot Repertorio Orquestal V-VI Fagot TCECORP-Fagot

FLAUTA

Frauta I Frauta II Frauta III Frauta inst. ppal Pedagoxía I-II Frauta IV Frauta segundo inst. I (Pedagoxía) Frauta segundo inst. II (Pedagoxía) Frauta V Frauta VI Frauta VII Frauta VIII Historia dos instrumentos-Frauta Pedagoxía e didáctica instrumental-Frauta Repertorio orquestral I-Frauta Repertorio orquestral II-Frauta Repertorio orquestral III-Frauta Repertorio orquestral IV-Frauta Repertorio orquestral V-Frauta Repertorio orquestral VI-Frauta TCECORP-Frauta

OBOE

Óboe I Óboe II Óboe III Óboe IV Óboe V Óboe VI Óboe VII Óboe VIII Repertorio orquestral I-Óboe Repertorio orquestral II-Óboe Repertorio orquestral III-Óboe Repertorio orquestral IV-Óboe Repertorio orquestral V-Óboe Repertorio orquestral VI-Óboe

SAXOFÓN

Pedagoxía e didáctica instrumental-Saxofón Repertorio orquestral I-Saxofón Repertorio orquestral II-Saxofón Repertorio orquestral III-Saxofón Repertorio orquestral IV-Saxofón Repertorio orquestral V-Saxofón Repertorio orquestral VI-Saxofón Saxofón I Saxofón II Saxofón III Saxofón IV Saxofón V Saxofón VI Saxofón VII Saxofón VIII TCECORP-Saxofón

LECTURA A 1ª VISTA

Lectura a 1ª vta. e transposición I-II Vento madeira

TFE VENTO MADEIRA

TFE vento madeira

PDF PORTADA GALEGO

DOCX PORTADA GALEGO

PDF PORTADA CASTELLANO

DOCX PORTADA CASTELLANO

RECOMENDACIONES

 
– Resúmenes de no más de 300 palabras. 
– Incluir palabras clave (de cuatro a seis nombres o sintagmas nominales) bajo cada resumen. 
– Encuadernación en tapa dura a presión tipo libro.
– Pegar copia de portada como cubierta sobre la tapa.

 

Diseño Web GVT GALLEGA S.L © 2021. All Rights Reserved