Horarios dos cursos 2020-2021

TRONCAIS

Análise I

Análise I-Bilingüe

Análise II

Análise II-Bilingüe

Análise III

Análise III-Bilingüe

Análise IV

Análise IV-Bilingüe

Harmonía e contrapunto I

Harmonía e contrapunto I-Bilingüe

Harmonía e contrapunto II

Harmonía e contrapunto II-Bilingüe

Harmonía e contrapunto III

Harmonía e contrapunto III-Bilingüe

Harmonía e contrapunto IV

Harmonía e contrapunto IV-Bilingüe

Tecnoloxías para a música I

Tecnoloxías para a música II

Tecnoloxías para a música III


COMPOSICIÓN ESPECÍFICA

Acústica aplicada á composición

Acústica xeral

Análise aplicado á composición I

Análise aplicado á composición II

Análise aplicado á composición III

Análise aplicado á composición IV

Análise da música dos séculos XX_XXI-I (Dirección)

Análise de dúas músicas Secula XX_XXI-II (Enderezo)

Analiza a música contemporánea I

Analiza a música contemporánea II

Composición I

Composición II

Composición III

Composición Imaxe I

Composición Imaxe II

Composición IV

Composición V

Composición VI

Composición VII

Composición VIII

Conxunto I (Composición)

Conxunto I (Dirección)

Conxunto II (Composición)

Conxunto II (Dirección)

Harmonía e contrapunto apl. Composición I

Harmonía e contrapunto apl. Composición II

Harmonía e contrapunto apl. Composición III

Harmonía e contrapunto apl. Composición IV

Harmonía e contrapunto apl. Enderezo I

Harmonía e contrapunto apl. Dirección II

Instrumentación apl. Enderezo I

Instrumentación apl. Dirección II

Instrumentación apl. Enderezo III

Instrumentación apl. Enderezo IV

Instrumentación I

Instrumentación II

Instrumentation III

Instrumentación IV

Instrumentación V

Instrumentación VI

Instrumentación VII

Instrumentación VIII

Pedagoxía aplicada á Composición

Redución de partituras apl. Composición I

Redución de partituras apl. Composición II

Redución de partituras apl. Enderezo I

Redución de partituras apl. Dirección II

Redución de partituras apl. Enderezo III

Redución de partituras apl. Dirección IV

Redución de partituras apl. Dirección V

Redución de partituras apl. Enderezo VI

Obradoiro de composición I

Obradoiro de Composición II

Obradoiro de composición III

Obradoiro de composición IV

Técnicas compositivas apl. enderezo I

Técnicas compositivas apl. enderezo II

Técnicas compositivas contrapuntuais I

Técnicas compositivas contrapuntuais II

Tecnoloxías apl. a Composición I

Tecnoloxías apl. a Composición II

Tecnoloxías apl. a Composición III

Tecnoloxías apl. a Composición IV

Tecnoloxías apl. a Composición V

Tecnoloxías apl. a Composición VI

Tecnoloxías apl. a Composición VII

Tecnoloxías apl. a Composición VIII

Composición TFE

 

Audífono Jazz I-II

Análise de Jazz I

Análise de Jazz II

Análise de Jazz III

Análise de Jazz IV

Baixo eléctrico I

Baixo eléctrico II

Baixo eléctrico III

Baixo eléctrico IV

Baixo eléctrico V

Baixo eléctrico VI

Baixo eléctrico VII

Baixo eléctrico VIII

Batería de Jazz I-II

Batería de Jazz III-IV

Batería de Jazz VII-VIII

Batería de Jazz V-VI

Segunda batería de instrumentos III-IV

Composición e comeza I

Composición e arranques II

Composición e comezos III

Composición e comezos IV

Contrabaixo Jazz I-II

Contrabaixo Jazz III-IV

Contrabaixo Jazz VII-VIII

Contrabaixo Jazz V-VI

Conxunto I-II

Conxunto III-IV

Conxunto VII-VIII

Conxunto V-VI

Jazz-Pop-Gospel Choir I-II

Enderezo da Big Band

Jazz Guitar I

Jazz Guitar II

Jazz Guitar III

Jazz Guitar IV

Jazz Guitar V

Jazz Guitar VI

Guitarra VII

Guitarra VIII

Jazz Harmony I-II

Jazz Harmony III-IV

Historia do Jazz I-II

Orquestra de Jazz I

Orquestra de Jazz II

Orquestra de Jazz III

Orquestra de Jazz IV

Orquestra de Jazz V

Orquestra de Jazz VI

Orquestra de Jazz VII

Orquestra de Jazz VIII

Pedagoxía e didáctica instrumental-Jazz

Piano Jazz I

Piano Jazz II

Piano Jazz III

Piano Jazz IV

Piano Jazz V

Piano Jazz VI

Piano Jazz VII

Piano Jazz VIII

Saxofón Jazz I-II

Saxofón Jazz III-IV

Saxofón Jazz VII-VIII

Saxofón Jazz V-VI

Tª e práctica da improvisación I-II

Tª e práctica da improvisación III-IV

Tª e práctica da improvisación VII-VIII

Tª e práctica da improvisación V-VI

TCECORP Jazz

Trombón Jazz I-II

Trombón de Jazz III-IV

Trombón Jazz VII-VIII

Trombón Jazz V-VI

Trompeta Jazz I-II

Trompeta Jazz III-IV

Trompeta Jazz segundo instrumento I-II

Trompeta Jazz VII-VIII

Trompeta Jazz V-VI

TFE -Jazz_20-21

CLARINETE

Clarinete I

Clarinete II

Clarinete III

Clarinete IV

Clarinete TCECORP

Clarinete V

Clarinete VI

Clarinete VII

Clarinete VIII

Historia dos instrumentos-Clarinete

Pedagoxía e didáctica instrumental-Clarinete

Rep. orquestral I-Clarinete

Rep. orquestral II-Clarinete

Rep. orquestral III-Clarinete

Rep. orquestral IV-Clarinete

Rep. orquestral V-Clarinete

Rep. orquestral VI-Clarinete

FAGOT

Fagot I-II

Fagot III-IV

Fagot VII

Fagot VIII

Fagot V-VI

Historia dos instrumentos-Fagot

Pedagoxía e didáctica instrumental-Fagot

Rep. orquestral I-II Fagot

Rep. orquestral III-Fagot

Rep. orquestral IV-Fagot

Rep. orquestral V-VI Fagot

TCECORP-Fagot

FLAUTA

Frauta I

Frauta II

Frauta III

Frauta IV

Frauta V

Frauta VI

Frauta VII

Frauta VIII

Historia dos instrumentos-Frauta

Pedagoxía e didáctica instrumental-Frauta

Rep. orquestral I-Frauta

Rep. orquestral II-Frauta

Rep. orquestral III-Frauta

Rep. orquestral IV-Frauta

Rep. orquestral V-Frauta

Rep. orquestral VI-Frauta

TCECORP-Frauta

OBOE

Historia dos instrumentos-Oboe

Oboe I

Oboe II

Oboe III

Oboe IV

Oboe V

Oboe VI

Oboe VII

Oboe VIII

Rep. orquestral III-oboe

Rep. orquestral II-Oboe

Rep. orquestral I-Oboe

Rep. orquestral IV-oboe

Rep. orquestral VI-Oboe

Rep. orquestral V-Oboe

TCECORP-Oboe

SAXOFÓN

Historia dos instrumentos-Saxofón

Pedagoxía e didáctica instrumental-Saxofón

Rep. orquestral III-Saxofón

Rep. orquestral II-Saxofón

Rep. orquestral I-Saxofón

Rep. orquestral IV-Saxofón

Rep. orquestral VI-Saxofón

Rep. orquestral V-Saxofón

Saxofón I

Saxofón II

Saxofón III

Saxofón IV

Saxofón V

Saxofón VI

Saxofón VII

Saxofón VIII

TCECORP-Saxofón

TFE VENTO MADEIRA

TFE-Vento Madeira

OPTATIVA

Coro galego I-II

Diseño Web GVT GALLEGA S.L © 2021. All Rights Reserved