Persoal non docente

  • Secretaría:

Monica Santos

administracion@csmcoruna.com

  • Conserxe:

Reyes Otero Fernández

Davide Leira Caparrós

  • Persoal de limpeza:

María del Carmen Ares López

Manuela Álvarez Penas

Diseño Web GVT GALLEGA S.L © 2021. All Rights Reserved