Programaciones curso 2021-2022

Acoustics applied to composition

Acústica Xeral

Análise aplicado a composición I

Análise aplicado a composición II

Análise aplicado a composición III

Análise aplicado a composición IV

Análise aplicado a dirección I

Análise aplicado a dirección II

Análise aplicado a dirección III

Análise aplicado a dirección IV

Análise contemporánea I

Análise contemporánea II

Análise contemporánea III

Análise contemporánea IV

Análise da música dos séculos XX-XXI (I)

Análise da música dos séculos XX-XXI (II)

Análise I Bilingüe (2021-22).

Analysis I

Análise II Bilingüe (2021-22).

Analysis II

Análise III Bilingüe (2021-22).

Analysis III

Análise IV Bilingüe (2021-22).

Analysis IV

Composition I

Composition II

Composition III

Composition IV

Composición para a imaxe I

Composición para a imaxe II

Composition V

Composition VI

Composition VII

Composition VIII

Conxunto I (composición)

Conxunto I (dirección)

Conxunto II (composición)

Conxunto II (dirección)

Harmonía e Contrapunto III

Harmonía e Contrapunto IV

Harmony and counterpoint I

Harmony and counterpoint II

Harmonía e ctpto. apl. Composición I

Harmonía e ctpto. apl. Composición II

Harmonía e ctpto. apl. Composición III

Harmonía e ctpto. apl. Composición IV

Harmonía e ctpto. apl. Dirección I-II

HC_2021_EN

Instrumentation apl. Address I

Instrumentation apl. Direction II

Instrumentation apl. Address III

Instrumentation apl. Address IV

Instrumentación I-VIII

OPT Música contemporánea para instrumentistas I

OPT Música contemporánea para instrumentistas II

OPT O estudo de gravación persoal I

OPT O estudo de gravación persoal II

Pedagoxía e didáctica Composición

Redución partituras apl. DIrección I

Redución partituras apl. DIrección II

Redución partituras apl. DIrección III

Redución partituras apl. DIrección IV

Redución partituras apl. DIrección V

Redución partituras apl. Dirección VI

Redución partituras aplicada composicion I

Redución partituras aplicada composicion II

Composition workshop I

Composition Workshop II

Composition Workshop III

Composition workshop IV

Compositional techniques apl. address I

Compositional techniques apl. address II

Contrapuntal compositional techniques I

Contrapuntal compositional techniques II

Tecnoloxías aplicadas á composición I

Tecnoloxías aplicadas á composición II

Tecnoloxías aplicadas á composición III

Tecnoloxías aplicadas á composición IV

Tecnoloxías aplicadas á composición V

Tecnoloxías aplicadas á composición VI

Tecnoloxías aplicadas á composición VII

Tecnoloxías aplicadas á composición VIII

Technologies for music I

Technologies for music II

Tecnoloxías xeral III

TFE-Composición

CLARINET

Clarinet I

Clarinete II

Clarinet III

Clarinet IV

Clarinet V

Clarinet VI

Clarinet VII

Clarinet VIII

History instruments-Clarinet

Instrumento principal VI-Clarinete

PedagoxÍa e didáctica instrumental-Clarinete

Orchestral Rep. I-Clarinet

Orchestral Rep. II-Clarinet

Orchestral Rep. III-Clarinet

Orchestral Rep. IV-Clarinet

Orchestral Rep. V-Clarinet

Orchestral Rep. VI-Clarinet

TCECORP-Clarinete

FAGOT

Fagot III-IV

Fagot VII

Fagot VIII

Fagot V-VI

Fagot-I-II

Historia dos instrumentos Fagot

Instrumental-Bassoon Pedagoxy and Didactics

Repertorio orquestral III Fagot

Repertorio orquestral I-II Fagot

Repertorio orquestral IV Fagot

Repertorio orquestral V-VI Fagot

TCECORP-Fagot

FLUTE

Flute I

Flute II

Flute III

Flute IV

FRAUTA.V.21.22

FRAUTA.VI.21.22

FRAUTA.VII.21.22

FRAUTA.VIII.21.22

History of Instruments-Flute

Instrumental pedagogy and didactics-Flute

Repertorio orquestral I Frauta

Repertorio orquestral II Frauta

Repertorio orquestral III Frauta

Repertorio orquestral IV Frauta

Repertorio orquestral V Frauta

Repertorio orquestral VI Frauta

Técnicas de control emocional e corporal-Frauta

OBOE

Historia dos instrumentos-Óboe

Oboe I

Oboe II

Oboe III

Oboe IV

Oboe V

Oboe VI

Oboe VII

Oboe VIII

Pedagoxía e didáctica instrumental-Óboe

Repertorio orquestral III-Óboe

Repertorio orquestral II-Óboe

Repertorio orquestral I-Óboe

Repertorio orquestral IV-Óboe

Repertorio orquestral VI-Óboe

Repertorio orquestral V-Óboe

SAXOPHONE

History of Instruments-Saxophone

OPT Práctica, creación e didáctica da música actual I

OPT Práctica, creación e didáctica da música actual II

Instrumental pedagogy and didactics-Saxophone

Repertorio orquestral III-Saxofón

Repertorio orquestral II-Saxofón

Repertorio orquestral I-Saxofón

Repertorio orquestral IV-Saxofón

Repertorio orquestral VI-Saxofón

Repertorio orquestral V-Saxofón

Saxophone I

Saxophone II

Saxophone III

Saxophone IV

Saxophone V

Saxophone VI

Saxophone VII

Saxophone VIII

Técnicas de control emocional e corporal-Saxofón

TFE MADEIRA WIND

TFE-Woodwind

OPTIONAL

Galician Choir I-II

Superior Conservatory of Music of Coruña
 
981141295 

Diseño Web GVT GALLEGA S.L © 2021. All Rights Reserved