Probas de acceso

PROBAS DE ACCESO

Admission

O modelo de exame único será elixido ao azar entre un repositorio de cinco probas, elaboradas polo Tribunal de Composición, previa petición da Subdirección Xeral de Aprendizaxe Permanente, Ensinanzas Artísticas, Idiomas e Deportivas. O sorteo público terá lugar o luns día 10 de xuño ás 09:00 horas na aula 1.00 do CMUS Superior da Coruña.

As listaxes de cualificacións e de adxudicacións provisionais e definitivas poderán ser consultadas nos prazos estipulados para cada caso a través destes dous medios:

– Nos taboleiros de anuncios do interior dos recintos escolares sen visibilidade desde o exterior dos centros educativos de ensinanzas artísticas superiores correspondentes.

– Na aplicación informática EAS (https://www.edu.xunta.gal/eas/) na área persoal das persoas interesadas, previa autenticación.

– A partir do venres 14 estarán publicadas nos taboleiros as cualificacións das partes específicas das probas finalizadas. 

Criterios de evaluación (pendente de publicar)

Criterios avaliación Acordeón/  Criterios Avaliación Arpa/   Criterios avaliación Canto/   Criterios avaliación Composición/   Corda evaluation criteriaCriterios avaliación Guitarra/  Jazz evaluation criteria/   Criterios avaliación Pedagoxía/  Criterios avaliación Percusión/  Criterios avaliación PianoCriterios avaliación vento madeira/   Criterios avaliación vento metal/  Management evaluation criteria