FERNANDO FRAGA TRABA

    Nace en Lires, Cee (A Coruña), onde inicia os seus estudios musicales aos 11 anos de idade. No ano 1987 trasládase a vivir a Madrid e realiza estudios de Acordeón, Piano e Composición no Real Conservatorio de Música desta cidade. No ano 1990 obtén, por oposición, a praza de profesor de Acordeón, exercendo docencia 4 anos en distintos conservatorios de Madrid ata que se traslada para o Conservatorio de Ourense no ano 1994, ao ano seguinte para o Conservatorio de Pontevedra e desde o curso 2005 imparte clases de acordeón no Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

Como intérprete realizou concertos coa orquestra sinfónica de Madrid nas óperas “Fedora” e “Wozzeck”, e en homenaxes aos compositores G. Deleure e Maurice Jarre, así como unha colaboración coa orquestra sinfónica de Galicia na obra “Tangos”. Durante cinco anos formou parte do grupo de música folk de Carlos Núñez.

Ten colaborado en concertos co Taller Atlántico Contemporáneo (TAC) coas obras “Vexations” de E. Satie, 18 h. de música ininterrumpidas dende o Faro de Fisterra, e con “Lieder Eines Fahrenden Gesellen” de G. Mahler, na Cidade da Cultura en Santiago.

Tamén colaborou con grupos como Faltriqueira, Marful, Xabier Díaz e actualmente forma parte do grupo de Oscar Ibañéz e Tribo. Ten feito gravacións para discos de Carlos Núñez, Pancho Alvarez e Oscar Ibáñez.

No ano 2008, edita o libro-disco “A man lixeira… pezas para acordeón”, coa editorial DOS ACORDES, adaptando melodías tradicionais Galegas para o acordeón e acompañando o libro con un disco gravado polo autor.

Como compositor ten feita a música para varias obras de teatro da compañía “Talía Teatro” e sintonías para a emisora “Radio Nordés” da cadea Ser. A composición máis recente foi para a obra “Gaivotas Subterráneas”, compartindo a autoría co guitarrista e productor Carlos Calviño.

No ano 2014, publica o seu primeiro disco de Acordeón, “Folcromías”, que inclúe un repertorio variado, desde a música barroca ata a música tradicional Galega, pasando por tangos de A. Piazzolla e música orixinal escrita para bandoneón.

Desde o ano 2000 dirixe a Banda de música da Escola de Cee.

Realizou cursos de dirección con Pascual Vilaplana, Jan Cober e Javier Viceiro.

Email: feracordeon@gmail.com

FERNANDO FRAGA TRABA

Nace en Lires, Cee (A Coruña), donde inicia los   estudios musicales a los 11 años de edad. En el año 1987 se traslada a vivir a Madrid y realiza estudios de Acordeón, Piano y Composición en el Real Conservatorio de Música. En el año 1990 obtiene, por oposición, la praza de profesor de Acordeón, ejerciendo docencia 4 años en distintos conservatorios de Madrid hasta que se traslada para el Conservatorio de Ourense en el año 1994, al año siguiente para el Conservatorio de Pontevedra y desde el curso 2005 imparte clases de acordeón en el  Conservatorio Superior de Música de A Coruña.

Como intérprete realizó conciertos con la orquesta sinfónica de Madrid en las óperas “Fedora” y “Wozzeck”, y en homenajes a los compositores G. Deleure y Maurice Jarre, así como una colaboración con la orquesta sinfónica de Galicia en la obra “Tangos”. Durante cinco años formó parte del grupo de música folk de Carlos Núñez.

Ha colaborado en conciertos con el Taller Atlántico Contemporáneo (TAC) con las obras “Vexations” de E. Satie, 18 h. de música ininterrumpidas desde el Faro de Fisterra, y con “Lieder Eines Fahrenden Gesellen” de G. Mahler, en la Ciudad de la Cultura en Santiago.

También ha colaborado con grupos como Faltriqueira, Marful, Xabier Díaz y actualmente forma parte del grupo de Oscar Ibañéz e Tribo. Ha grabado en discos de Carlos Núñez, Pancho Alvarez y Oscar Ibáñez.

En el año 2008, edita el libro-disco “A man lixeira… pezas para acordeón”, con la editorial DOS ACORDES, adaptando melodías tradicionales Gallegas para el acordeón y acompañando el libro con un disco grabado por el autor.

Como compositor ha hecho música para varias obras de teatro de la compañía “Talía Teatro” y sintonías para la emisora “Radio Nordés” de la cadena Ser.

En el 2014, publica su primer disco de Acordeón, “Folcromías”, que incluye un repertorio variado, desde música barroca hasta música tradicional Gallega, pasando por tangos de A. Piazzolla y música original escrita para bandoneón.

Email: feracordeon@gmail.com

 

FERNANDO FRAGA TRABA

Born in Lires, Cee (A Coruña), where he began his musical studies at the age of 11. In 1987 he moved to live in Madrid and he studied accordion, piano and composition at the Royal Conservatory of Music in this city. In 1990 you get as opposed to place of professor of accordion, playing four years teaching at various conservatories in Madrid until he moved to the Conservatory of Ourense in 1994, the following year to the Conservatory of Pontevedra and from the class of 2005 teaches accordion at the Conservatory of Music in A Coruña.

As a performer has given concerts with the Orquesta Sinfónica de Madrid in the opera “Fedora” and “Wozzeck” and tributes to composers G. DELEU and Maurice Jarre, as well as a collaboration with the Galician Symphony Orchestra in the work “Tangos”. For five years was part of the folk group of Carlos Nunez.

He has collaborated in concerts with the Atlantic Contemporary Workshop (TAC) with the works “Vexations” by E. Satie, 18 h. uninterrupted music from Faro Finisterre, and “Lieder eines fahrenden Gesellen” Mahler, the City of Culture in Santiago.

He also collaborated with groups like Faltriqueira, Marful, Xavier Diaz and is currently part of the group of Oscar Ibañez and tribe. Has made recordings for records of Carlos Núñez, Pancho Alvarez and Oscar Ibáñez.

In 2008, he edited the book-album “… A gentle hand pieces for accordion” with editorial chords, adapting traditional Galician melodies for accordion and the accompanying book with a disc recorded by the author.

As a composer he has made music for several plays of the company “Thalia Theater” and jingles for the station “Radio Northeast” Being chain. The most recent composition was for the work “Seagulls Underground”, sharing the responsibility with guitarist and producer Carlos Calvin.

In 2014, he published his first album of accordion, “Folcromías”.

Email: feracordeon@gmail.com

Anterior Héctor E. Santos / Violonchelo